Aboagora Sonnets – Impressions

August 26, 2014 § Leave a comment

Aboagora Sonnets by Erik Andersson

SOM KAOS KOSMOS ÅU 5.8 2014

Vi öppnar våra sinnen – allt är kaos,
men tanken finner mönster i den värld
som verkar flöda kring oss på sin färd
mot kosmos hemlighet, dit vi vill ta oss.

De sanningar vi tror på kan bedra oss,
men nya gror ur den som blir förtärd.
Blir Ockhams rakkniv ett Damoklessvärd?
Vi måste tvivla på vad andra sa oss.

Den ordning som vi ser förvandlas ständigt
och ändå skapar den identiteter.
En bild av rörelsen är fjärilsvingen.

Ur krafter som vi ser som slump föds tingen
och varje ögonblick blir evigheter.
Att kosmos finns i kaos är nödvändigt.
EVANDER

ORNAMENT

An ornament can be improvisation,
its function adding ceremonial grace,
repeated, but in constant variation,
but it could even be an empty space.

It can be used for mute communication.
We see the beauty in a Brussels lace
but need it to decide our orientation,
when we departure from a common base.

The ornament gives us identity,
it’s intertwined with our destiny.
It is the growing essence of our life.

It might be hard to fully understand
its inner meaning – it’s not always planned –
but still we can imagine where we strife.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Aboagora Sonnets – Impressions at Aboagora – Between Arts and Sciences.

meta

%d bloggers like this: