Aboagora 2014 “Chaos & Cosmos” – Jan-Erik Andersson: Ornament – Creating Cosmos out of Chaos

October 16, 2014 § Leave a comment

Advertisements

Aboagora 2014 “Chaos & Cosmos” – Bengt Gustafsson: From Cosmos to Chaos

October 15, 2014 § Leave a comment

Aboagora 2014 “Chaos & Cosmos” – Hannu Väisänen: Creation under a curse. Useful or useless? How to demystify a creative process

October 15, 2014 § Leave a comment

Aboagora 2014 “Chaos & Cosmos” – Peter Greenaway: The Cinema is Dead, Long Live the Cinema

October 12, 2014 § Leave a comment

Falling Walls Lab Turku 2014 Video

August 29, 2014 § Leave a comment

Aboagora “Chaos and Cosmos” 2014 Sonnets

August 26, 2014 § Leave a comment

Aboagora Sonnets by Erik Andersson

Aboagora Sonnets 2014 in Åbo Underrättelser

SOM KAOS KOSMOS ÅU 5.8 2014

Vi öppnar våra sinnen – allt är kaos,
men tanken finner mönster i den värld
som verkar flöda kring oss på sin färd
mot kosmos hemlighet, dit vi vill ta oss.

De sanningar vi tror på kan bedra oss,
men nya gror ur den som blir förtärd.
Blir Ockhams rakkniv ett Damoklessvärd?
Vi måste tvivla på vad andra sa oss.

Den ordning som vi ser förvandlas ständigt
och ändå skapar den identiteter.
En bild av rörelsen är fjärilsvingen.

Ur krafter som vi ser som slump föds tingen
och varje ögonblick blir evigheter.
Att kosmos finns i kaos är nödvändigt.
EVANDER

BIG DATA ÅU 14.8 2014

Datorer lagrar stora mängder data
och hittar samband i sin analys
med algoritmer, alltmer intrikata.
Om dem vill mången intressent få nys.

Hur kan vi ändå skydda det privata?
Inför det nya blir man lätt konfys,
men framstegschanser är det svårt att rata.
Bör regler för etiken sammansys?

När skriften tillkom, ökade den mängd
av data som ger oss en bild av världen.
Empirisk vetenskap gav en metod.

En gammal diskussion är blott förlängd.
Hur brukar vi vår kunskap, när vi lär den?
Vad gör en handling ansvarsfull och god?
EVANDER

Aboagora Sonnets written during the Symposium (in Swedish)

Two sonnets were written in Swedish during the conference (the first one
about an organ concert in the cathedral on Tuesday that could have been
included in the conference programme):

BENT LORENTZENS PLANETER

Kompositören har en klar metod.
I solens utbrott flödar energier
som speglas mjukt i månens elegier,
den stilla andningen i ebb och flod.

Planeten Mars får visa hetsigt mod,
Merkurius är rastlös, mer än vi är,
Jupiters tyngdkraft skapar maktfobier,
men Venus rodnar – klangen är av blod.

Saturnus karneval har klang av jul!
I zick-zack färdas vi i solsystemet,
men ordningen bestäms av veckans dagar

– och kanske av triangelteoremet,
när det beskriver universums lagar,
som gör var himlakropp till somnambul.
EVANDER

SKAPANDETS FÖRBANNELSE

Slå upp Upanishaderna! Där står:
”Ur livets glädje kommer allting skapat,
av glädje bärs det, och dit återgår
det skapade” – fast huvudet är kapat.

En skapelseprocess kan tyckas svår.
Geniers vansinne är sammanskrapat
av vad de ärvt av dröm och livsvillkor,
men eländet är också efterapat.

En mening finns i ord liksom ikon.
Din skapelse kan kanske formas fritt,
fast ramarna med avsikt görs rigida?

Att leva är att njuta och att lida,
och estetik är kommunikation:
det som är mitt kan också vara ditt.
EVANDER

Aboagora Sonnets written during the Symposium (in English)

Four sonnets were written in English during the conference, but the last
two of them were not read in the concluding remarks. It was not easy to
find rhymes on “plague”, but if vinegar can be replaced by whiskey in
prohibiting the spread of the plague, “Laphroaig” is a pretty close rhyme.

FROM ANCIENT PAST TO FAR FUTURE

The world is changing – so is what is known.
But maybe we preserve old information,
if we can grasp its use and adaptation
in ancient times as well as our own.

A fact cannot be understood alone.
We put in a frame – and time dilation
will let its meaning grow. Fossilization
would mean that what we find – is just a bone.

We have to understand the ancient past
to grasp the rapid changes of the present
and, in a dream, imagine what will last.

But we will often see that time destroyed it!
Discussing a disaster can be pleasant,
if our knowledge helps us to avoid it.

ON TRANSLATING KANT

We have a problem in translating Kant.
His metaphysics may now seem absurd.
The length of sentences could make you grunt,
but true philosophers are not deterred!

For they have learnt to think, and if you hunt
preciseness of the thought, you’ll find the word.
The terminology must not be blunt,
the argument could easily be blurred.

Complexity is likely to diminish,
when German style receives a Finnish finish,
but Swedish cognate words can be misleading.

Is ”föreställning” ’theatre’ or ’idea’?
Do not indulge in verbal diarrhea!
Success will follow from a careful reading.

THE PLAGUE

In different times, the causes of the plague
– bacteria or stars – have been debated.
Protections are the same: a ”Laphroaig”
with modern strength has now been excavated!

The influence of stars is rather vague.
We know that macrocosmos is related
to micro-, but a verdict in the Hague
cannot decide the justice implicated.

The bird masque of the carnival protected
the doctor from bad air that had infected
the patients – and thus made them dance to Death.

She sticks to our lungs and fingertips,
whatever we pronounce with our lips.
She is the queen – and not Elisabeth.

ORNAMENT

An ornament can be improvisation,
its function adding ceremonial grace,
repeated, but in constant variation,
but it could even be an empty space.

It can be used for mute communication.
We see the beauty in a Brussels lace
but need it to decide our orientation,
when we departure from a common base.

The ornament gives us identity,
it’s intertwined with our destiny.
It is the growing essence of our life.

It might be hard to fully understand
its inner meaning – it’s not always planned –
but still we can imagine where we strife.

Aboagora Sonnets – Impressions

August 26, 2014 § Leave a comment

Aboagora Sonnets by Erik Andersson

SOM KAOS KOSMOS ÅU 5.8 2014

Vi öppnar våra sinnen – allt är kaos,
men tanken finner mönster i den värld
som verkar flöda kring oss på sin färd
mot kosmos hemlighet, dit vi vill ta oss.

De sanningar vi tror på kan bedra oss,
men nya gror ur den som blir förtärd.
Blir Ockhams rakkniv ett Damoklessvärd?
Vi måste tvivla på vad andra sa oss.

Den ordning som vi ser förvandlas ständigt
och ändå skapar den identiteter.
En bild av rörelsen är fjärilsvingen.

Ur krafter som vi ser som slump föds tingen
och varje ögonblick blir evigheter.
Att kosmos finns i kaos är nödvändigt.
EVANDER

ORNAMENT

An ornament can be improvisation,
its function adding ceremonial grace,
repeated, but in constant variation,
but it could even be an empty space.

It can be used for mute communication.
We see the beauty in a Brussels lace
but need it to decide our orientation,
when we departure from a common base.

The ornament gives us identity,
it’s intertwined with our destiny.
It is the growing essence of our life.

It might be hard to fully understand
its inner meaning – it’s not always planned –
but still we can imagine where we strife.